Uitgaven gezondheidszorg stijgen nog nauwelijks

(tijd) - De zichzelfvoedende stroom van uitgaven voor gezondheidszorgen is in de eerste negen maanden van vorig jaar zowat stilgevallen. Terwijl de uitgaven de voorbije jaren telkens met 10 tot 12 procent op jaarbasis de hoogte ingingen, bedroeg de stijging vorig jaar nog amper 2 procent. Ook in geldverslindende sektoren als ziekenhuizen en klinische biologie, is een kentering zichtbaar. Dit alles blijkt uit een dokument van het RIZIV, dat aan de leden van het beheerskomitee werd overgemaakt en één van de volgende weken zal besproken worden. Als blijkt dat de trend van de eerste 9 maanden van 1988 zich ook in het laatste kwartaal van 1988 heeft doorgezet, zullen de RIZIV- uitgaven voor dat jaar zelfs ongeveer één procent (2 tot 3 miljard) lager liggen dan oorspronkelijk begroot.