Advertentie
Advertentie

Uitgaven RIZIV stegen met slechts 2,17 procent

(tijd) - De uitgaven in de ziekteverzekering stegen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met slechts 2,17 procent. In het eerste kwartaal bedroeg de stijging nog 2,7 procent, voor het hele jaar was een stijging met 6,4 procent begroot. Het (zeer) goede resultaat moet wel wat genuanceerd worden: tijdens de eerste zes maanden van vorig jaar stegen de kosten nogal fors, de referentiebasis is dus nogal betwistbaar. Toch blijft de evolutie hoopgevend: in plaats van 380 miljard frank uitgaven in de ziekteverzekering zouden we dit jaar een paar miljarden lager uitkomen.