Uitgavengroei 'onverenigbaar' met regeringsdoelstellingen

(tijd) - In het jongste rapport over de uitvoering van het Belgische budgettaire stabiliteitsprogramma slaat en zalft de Hoge Raad van Financiën de regeringen van het land. De Raad is vol lof dat België in tegenstelling tot andere EU-landen de vier voorbije jaren geen begrotingstekort boekte. Maar er dreigt gevaar. Met het huidige groeitempo van de publieke uitgaven slaagt de federale regering er de volgende jaren niet in de begrotingsdoelstellingen te verwezenlijken.