Advertentie
Advertentie

Uitgavennorm ziekteverzekering blijft in 1997 buiten schot

BRUSSEL (tijd) - Er kan geen sprake van zijn om het budget van de ziekteverzekering voor dit jaar te herzien. Pas vanaf 1998 kan de discussie over de uitgavennorm heropend worden, als blijkt dat de norm niet te rijmen valt met de reële behoeften aan gezondheidszorg. Maar minister van Sociale Zaken Magda de Galan zoekt duidelijk naar uitwegen om het keurslijf van het Riziv toch iets minder strak te maken. De zogeheten 'exogene factoren' bieden mogelijk een oplossing.De ziekteverzekering is de enige tak van de sociale zekerheid met een uitgavennorm. De eerste regering-Dehaene schreef deze rem op de stijging van de uitgaven in in het Globaal Plan. Sinds 1994 mag het budget van het Riziv bovenop inflatie nog maar anderhalf procent per jaar aandikken. In de kaderwet over de sociale zekerheid staat dat deze lijn minstens tot en met 1998 aangehouden blijft.