Advertentie
Advertentie

Uitgebreid Europa zoekt vrede met buren

(tijd) - De landen van de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten vergaderden gisteren in Athene met hun Europese buren. De bijeenkomst moest de historische en geografische banden en de onderlinge politieke en economische verwevenheid in de verf zetten. In de marge van de bijeenkomst keurden de EU-leiders een verklaring goed die de VN een centrale rol geeft in de benoeming van een nieuw bestuur in Irak.