Uitgebreider arsenaal aan straffen voor dopinggebruikers

(tijd) - Sporters die dopingproducten gebruiken, kunnen langer worden geschorst en een hogere geldboete, tot 25.000 euro, opgelegd krijgen dan nu het geval is. Dat staat in het ontwerpdecreet 'tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening' dat het Vlaams Parlement gisteren goedkeurde.