Advertentie
Advertentie

Uitgeverij Zwijsen al sinds 1851 actief in Vlaanderen

Uitgeverij Zwijsen kent een lange geschiedenis met katholieke oorsprong bij de congregatie van de fraters van Tilburg. Het bedrijf werd in 1846 opgericht door frater Joannes Zwijsen als Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis (RKJW). Naast katholieke schoolboeken, met titels als 'Liederen en spelen voor katholieke bewaarscholen' en 'De vriend van de katholieke jeugd', produceerde de drukkerij drukwerk voor kloosters, scholen en pensionaten. Om de distributie van de uitgaven te vergemakkelijken, opende de drukkerij in 1870 een depot voor haar uitgaven bij de rooms-katholieke boekhandel annex uitgeverij F.H.J. Bekker in Amsterdam en later ook bij Veritas en Courtin in Antwerpen.