Uitgevers bieden "Gratis Kranten op School' aan

BRUSSEL (belga) - Naar Nederlands voorbeeld stellen de Vlaamse dagbladuitgevers vanaf de komende lente gratis kranten ter beschikking van het middelbaar onderwijs. Bovendien heeft de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers (BVDU) een werkkrant ontworpen, speciaal voor de scholen. Deze moet de leerkrachten toelaten met hun leerlingen op een verantwoorde en aantrekkelijke wijze met de vorm en de inhoud van de kranten kennis te maken èn er het nut en het belang van in te zien.