Uitgevers vragen steun aan kranten te verhogen

BRUSSEL (belga) - De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) heeft de overheid vrijdag gevraagd de hulp aan te pers te verhogen, omdat die essentieel is voor het behoud van het pluralisme in de krantenwereld. Zij noemt het pluralisme onmisbaar in een democratie.Op haar jaarvergadering vroeg de BVDU betrokken te worden bij alle overheidsbeslissingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de schrijvende pers te maken hebben. Zij vraagt dat daartoe op elk beleidsniveau (federatie, gemeenschap, gewest) een contactinstantie met de dagbladuitgevers wordt opgericht.