Advertentie
Advertentie

Uitgevers zien pro's en contra's in spellinghervorming

(tijd) - De invoering van een nieuwe spelling heeft niet alleen gevolgen voor het geschreven taalgebruik, maar kent ook uitlopers op financieel-ekonomisch vlak. Uitgeverijen zien de spellingherziening nu al met lede ogen tegemoet, maar niet alle effekten zijn negatief. De uitgevers vragen wel dat de nieuwe, herziene woordenlijst voor iedereen op hetzelfde ogenblik ter beschikking komt.De definitieve beslissing in de spellingdiskussie heeft verregaande implicaties voor alle vormen van geschreven woord, en alle instellingen die daarbij betrokken zijn. Aan de aanbodzijde treft de nieuwe spelling de uitgeverijen wellicht het meest. Wim De Mont van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekenwezen (VBVB) staat een beetje huiverig tegenover de nieuwe spellingregels, maar op korte termijn ziet hij, behalve voor educatieve uitgeverijen, geen grote problemen. 'De uitgevers hadden in teorie nooit een voorkeur voor voorkeurspelling of progressieve spelling', zegt De Mont, 'maar in praktijk gebruiken we, op enkele uitzonderingen na, meestal de voorkeurspelling.'