Uitgifte "fleur de coin' muntreeks 1989

(tijd) - De Koninklijke Munt van België zal op maandag 16 oktober een "fleur de coin'-reeks met alle in België gangbare muntstukken uitgeven. Deze reeks wordt alleen verkocht in de ontvangerijen en kost 350 frank. De Munt wil met de uitgifte van de reeks munten opnieuw aanknopen met een in 1981 onderbroken traditie.