Uitgiftegolf wacht op kopersrespons

(van een medewerker)