Uitschuiver Nédée duwt tradingresultaat CERA Bank lager

(tijd) - CERA Bank heeft afgelopen jaar een winstgroei van 18,4 procent gerealiseerd. Het 'tradingresultaat' lag tegen de markttrend in ruim 100 miljoen frank lager als gevolg van problemen bij beursdochter Nédée. CERA Bank zegt dat de nodige aanpassingen gebeurd zijn om nog uitschuivers bij Nédée te vermijden. Voorts blijkt dat het dividend op de coöperatieve aandelen van CERA, Bacob en de NILK op de valreep zal dalen van 7 procent naar 6 procent.CERA Bank heeft een sterk jaar achter de rug met een groei van de geconsolideerde winst van 18,4 procent tot 3,376 miljard frank. Dat is het gevolg van een toename van de rentewinst en een lagere belastingdruk. De provisies gingen 15,6 procent hoger als gevolg van de problemen rond Eurotunnel, enkele 'middelgrote dossiers' en problemen in de glastuinbouw.