Advertentie
Advertentie

Uitsluiting van "vertraging' moet omzichtig uitgelegd worden

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars voerde op 1 oktober 1986 een nieuwe clausule "alle risico's' in voor de zeeverzekeringspolis van Antwerpen. Daarin werd de uitsluiting opgenomen dat "de verzekering zich niet uitstrekt tot verlies, schade en kosten die toe te schrijven zijn aan vertraging'. In de opsomming van "het fortuin van de zee' en de daarmee verband houdende uitsluitingen, zoals vermeld in artikel 2 van de polis, werd "vertraging' tot nog toe niet vermeld. De uitsluiting van "vertraging' moet evenwel omzichtig uitgelegd worden.