Uitspraken Patrick Janssens (niet) seksistisch

De politiek incorrecte uitspraak van Patrick Janssens in verband met het bestaan van mannelijke netwerken wordt bevestigd door historici en verklaard vanuit de evolutionaire psychologie. Het incident is een voorbeeld van het eeuwenoude conflict tussen belangen en wetenschap, stelt KOEN VAN KEER. Het op de spits drijven ervan, een week voor de verkiezingen, getuigt van weinig visie.De auteur is filosoof en freelance journalist