Advertentie
Advertentie

Uitstel dreigt voor competitiviteitsdebat

(tijd) - De werkgevers en vakbonden vatten vandaag het competitiviteitsdebat aan. Zij hebben de zware taak te onderhandelen over het opkrikken van de concurrentiekracht. Veel aandacht gaat daarbij naar het dichten van de loonkloof met de buurlanden. Het is niet uitgesloten dat de sociale partners beslissen het debat uit te stellen, en te koppelen aan het interprofessioneel loonoverleg 2007-2008, gepland voor het najaar.