Uitstel dreigt voor einde wapenembargo tegen China

(tijd/reuters) - De opheffing van het Europese wapenembargo tegen China lijkt op de lange baan te worden geschoven. De goedkeuring van een Chinese wet die een militair optreden tegen Taiwan mogelijk maakt en de groeiende tegenstand in de Verenigde Staten liggen aan de basis van een eventueel uitstel.