Uitstel EMU komt België goed te pas

(tijd) - De uitlating van Fons Verplaetse dat België er niet zal in slagen om tegen 1996 het overheidstekort terug te dringen tot 3 procent, zal de toetreding van ons land tot de Europese ekonomische en monetaire unie (EMU) waarschijnlijk niet in het gedrang brengen. Immers, de EMU zal bijna zeker pas begin 1999 in werking treden en niet in 1997. Er is zelfs een redelijke kans dat deelname aan de EMU geen nieuwe saneringsmaatregelen zal vereisen.