Advertentie
Advertentie

Uitstel fusie Electrabel-Tractebel-Distrigas vernietigt waarde

(tijd) - Het uitstellen van de fusie van de drie bedrijven in de Tractebel-groep - Tractebel, Electrabel en Distrigas - zal waarde vernietigen. Door de vrijmaking van de Europese elektriciteits- en aardgasmarkt is de omgeving van de drie bedrijven zodanig veranderd, dat de onderlinge taakverdeling steeds meer interne belangenconflicten veroorzaakt, zodat er een structurele aanpassing nodig is. En snel, omdat de sector zeer snel evolueert en de concurrenten van Tractebel elke dag een stuk van hun achterstand kunnen inlopen. Als moederholding Suez Lyonnaise des Eaux de fusie van de drie bedrijven blijft tegenhouden, gijzelt ze de andere aandeelhouders van Tractebel, Electrabel en Distrigas en vernietigt ze waarde.De liberalisering van de Europese aardgas- en elektriciteitsmarkt en de snelle technologische evolutie zullen de machtsverhoudingen in de sector grondig veranderen. Deze twee krachten dwingen de sector om te evolueren, waardoor hij er binnen vijf jaar compleet anders uit zal zien. Er komen nieuwe energieleveranciers, energieleveranciers zullen verdwijnen of opgeslorpt worden, aardgasproducenten- en verdelers zullen elektriciteit produceren, er zullen contant- en termijnmarkten ontstaan voor elektriciteit en aardgas en dat zal allemaal gebeuren met een aanhoudende deflatoire druk op de prijzen voor elektriciteit en aardgas.