Uitstel TV-10 wekt beroering bij adverteerders

AMSTERDAM (hpa) - Het door de commerciële tv-maatschappij TV-10 aangekondigde uitstel van de start van de eerste uitzending voor onbepaalde tijd wekt de nodige beroering bij de adverteerders. De Bond van Adverteerders liet gisteren weten dat de kontrakten met de maatschappij niet langer bindend zijn. De adjunkt-direkteur van de Vereniging van Erkende Reklame-adviesbureaus sprak al over schadeclaims en de verhuizing van vele miljoenen guldens aan advertentiekontrakten naar Ster en RTL-Véronique. TV10 dempt het rumoer en zegt dat wordt gepraat over slechts 1,75 miljoen gulden van de 40 miljoen gulden aan advertentiekontrakten die voor de eerste twee maanden van uitzending lopen. "Het vertrouwen heeft een deukje opgelopen', aldus Han Nieman direkteur van de VEA.