Uitstel van betaling voor rundvleesproducenten

(tijd) - De EG-kommissie verleende haar goedkeuring aan de bijzondere tegemoetkoming ten gunste van de rundvleesproducenten die vorig jaar werd uitgewerkt door staatssekretaris van landbouw en Europese zaken Paul De Keersmaeker in overleg met de Waalse landbouwminister Guy Lutgen. De tegemoetkoming bestaat erin dat het Landbouwinvesteringsfonds een uitstel van terugbetaling van één jaar toekent voor bepaalde leningen verstrekt aan rundvleesproducenten. Het betreft leningen van minstens 4 miljoen toegekend voor onroerende investeringen, met vervaldagen tussen 1 september 1991 en 31 augustus 1992.