Advertentie
Advertentie

Uitstoot België stijgt

(tijd) - België moet een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de federale milieu-administratie. Volgens het VN-klimaatverdrag van Kyoto moet België zijn uitstoot tegen 2010 met 7,5 procent verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990.