Uitstoot oudere werknemers is voor bedrijven makkelijke weg naar personeelsinkrimping

(tijd) - De Vlaamse personeelsmanagers erkennen dat oudere werknemers beschikken over creativiteit en interesse in technologische vernieuwing. Maar in de praktijk is daar weinig van te merken: ondernemers verkiezen de makkelijke en sociaal aanvaarde uitstoot van oudere personeelsleden. Een beleid op maat van oudere werknemers blijft tot op vandaag dode letter. Dat blijkt uit een onderzoek bij Vlaamse personeelsmanagers.Dat bedrijven almaar sneller overgaan tot de uitstoot van oudere werknemers is al langer bekend. Het fenomeen is een gevolg van een bewust beleid van overheid en sociale partners. Die willen met voltijds (nu nog op 56 en 57) en halftijds brugpensioen (op 55 jaar) arbeidsherverdeling stimuleren. Maar of de uitstoot van oudere werknemers de jongerenwerkloosheid daadwerkelijk heeft afgeremd, is voorwerp van discussie.