Uitvoer en invoer dalen verder in oktober

(tijd) - In oktober nam zowel de Belgische uitvoer als invoer in waarde af. In vergelijking met oktober 2000 daalde de uitvoer met 6,9 procent. De invoer kromp met 7 procent op jaarbasis. Dat deelde gisteren het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) mee. Door de daling van zowel invoer als uitvoer bleef de handelsbalans nagenoeg ongewijzigd. België boekte in oktober vorig jaar een overschot van 1,7 miljard euro op zijn handelsbalans. In oktober 2000 bedroeg het overschot 1,8 miljard euro.Volgens het INR is de daling van de invoer- en uitvoerstromen het gevolg van een combinatie van prijs- en volumeverminderingen. Door de sterkere daling van de invoerprijzen ten opzichte van de uitvoerprijzen verbeterde de ruilvoet (+0,8 procent) ten opzichte van de overeenstemmende maand vorig jaar. Maar omdat de uitvoer in volume sterker achteruitging dan de invoer verslechterde de dekkingsgraad met 0,7 procent.Het INR merkt op dat vooral de extracommunautaire handel, de handel met landen buiten de Europese Unie (EU), daalde. De uitvoer naar landen buiten de EU daalde met 14,1 procent tot 4,3 miljard euro. De extracommunautaire invoer daalde met 13,1 procent tot 5 miljard euro. Vooral de handel met de Verenigde Staten kromp sterk.De uitvoer naar andere landen van de EU daalde met 4,4 procent. De invoer uit andere landen van de EU daalde met 4,1 procent.In de eerste 10 maanden van 2001 ligt de waarde van zowel de in- als de uitvoer nog altijd 4 procent hoger dan in de eerste 10 maanden van 2000. Dat is te danken aan de relatief stevige buitenlandse handel in het begin van 2001. In november zou de handel wel verder verzwakt zijn.