Advertentie
Advertentie

Uitvoering decreet-Suykerbuyk op de lange baan

(tijd) - De uitvoering van het zogenaamde repressiedecreet van Vlaams parlementslid Herman Suykerbuyk (CVP) dreigt op de lange baan geschoven te worden. In socialistische kringen wordt gefluisterd dat het er in deze legislatuur niet meer van zal komen. En op het kabinet van minister van Welzijn Luc Martens (CVP) luidt het dat het decreet voor de eventuele begunstigden een nuloperatie dreigt te worden.Eind juni bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet-Suykerbuyk, nadat een wisselmeerderheid van CVP, VU en Vlaams Blok in het Vlaams Parlement het zogenaamde repressiedecreet had goedgekeurd. Het decreet-Suykerbuyk maakt het de Vlaamse regering mogelijk een aanvullende vergoeding toe te kennen aan Vlamingen die wegens collaboratie werden veroordeeld, maar in ere zijn hersteld. Het moet gaan om Vlamingen die zich in een bestaansonzekere toestand bevinden.