Advertentie
Advertentie

Uitvoeringsbesluiten decreet sportfederaties rond

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren de uitvoeringsbesluiten van het decreet op de Vlaamse sportfederaties goed. De uitvoering van het decreet kost dit jaar 17.629.000 euro: een stijging met 3,67 miljoen euro tegenover 2001. Het decreet op de Vlaamse sportfederaties is sinds begin dit jaar van kracht. Het werd als voorstel vorig jaar in het parlement ingediend door André Denys (VLD), André van Nieuwkerke (sp.a), Jos Stassen (Agalev) en Kris van Dijck (N-VA).Het landschap van de sportfederaties is opgedeeld in de unisportfederaties, die één sport aanbieden en hoofdzakelijk competitiegericht zijn, en de recreatieve sportfederaties, die ten minste een sport aanbieden. Het decreet bepaalt dat er slechts een sportfederatie per sporttak kan worden erkend en gesubsidieerd. Diegenen die uit de boot vallen, moeten samenwerken met de erkende unisportfederatie of anders in de sector van de recreatieve sportfederaties gaan opereren. Het decreet stelt eveneens dat de verhoging van het budget volledig naar de unisportfederaties moet gaan. Zowel de unisport- als de recreatieve federaties krijgen basissubsidies en aanvullende subsidies voor facultatieve opdrachten. Met de aanvullende subsidies moeten ze een jeugdsportbeleid uitbouwen, sportkampen organiseren en het prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering uitvoeren. In 2003 is de prioriteit sport van allochtonen met autochtonen. Voor de unisportfederaties komt er nog eens de opdracht bij om een topsportbeleid op poten te zetten. Belangrijk ook is dat er een financieel opvangnet gecreëerd wordt voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Onder die sector vallen de volksspelen, de dierenhobbys en de luchtactiviteiten.