Uitwijking bestrijden door innovatie

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur en implodeerden de communistische regimes één na één. Meteen ging er ook een nieuwe markt open voor onze westerse bedrijven. Dit werd zichtbaar aan de sterk stijgende Belgische exportcijfers voor Oost-Europa. Althans dit is de positieve kant van de medaille, er bestaat immers ook zoiets als uitwijking. Uitwijking kan gedefinieerd worden als het gegeven dat eigenaars van bedrijven om economische redenen - namelijk produceren tegen de laagste kostprijs - beslissen de plaats van produktie geografisch los te koppelen van de plaats van consumptie terwijl de produktie en consumptie perfect mogelijk zijn/waren op dezelfde plaats. Die tendens tot uitwijking uit zich reeds in de handelscijfers. In 1994 steeg de import uit Oost-Europa veel sneller dan de export naar Oost-Europa, waardoor het saldo met Oost-Europa negatief werd.