Advertentie
Advertentie

Uitzendactiviteitkrimpt in november

(tijd) - De uitzendarbeid daalde in november met 1,8 procent in vergelijking met oktober. Dat deelde Upedi, de beroepsvereniging van de uitzendsector, gisteren mee. De vereniging baseert zich op berekeningen van het onderzoeksbureau AC Nielsen. De daling komt uitsluitend op rekening van het conjunctuurgevoelige arbeiderssegment. Daar daalde de uitzendactiviteit met 2,7 procent. Bij de bedienden steeg de activiteit met 0,5 procent. Volgens Upedi bevestigt de kleine daling in november de tekenen van vertraging die sinds de zomer te zien zijn in de uitzendsector. De Upedi-index, die de activiteit in november vergelijkt met deze in januari 1995, kwam uit op 182,4 punten. Dat peil is vergelijkbaar met dat van het begin van de zomer. Niet toevallig valt de vertraging ook samen met de economische groeivertraging die sinds de zomer in België en de eurozone optreedt, merken economen op. Die komt tot uiting in de daling van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank.Door de groeivertraging menen specialisten dat de rente in de eurozone zijn piek bereikt heeft en weer zal dalen. De korte rente in de eurozone bedraagt 4,75 procent. Op jaarbasis steeg de activiteit in de uitzendsector met een matige 2,2 procent. De matige stijging is het resultaat van tegensgestelde evoluties in de twee segmenten van de uitzendmarkt. De gepresteerde uren bij de arbeiders namen met 4,4 procent toe, maar de omvang van de activiteit bij de bedienden liep op jaarbasis met 3,2 procent terug.