Uitzendsector herstelt in alle markten

(tijd) - De resultaten van de uitzendgroepen Vedior en Manpower bevestigen het herstel in de uitzendsector. Ook in de achterop lopende Franse markt werd in het vierde kwartaal opnieuw aangeknoopt met groeicijfers. Voor het huidige jaar voorspellen analisten een verdere omzetgroei voor de sector met 10 procent, wat moet leiden tot een verdere winststijging met 30 procent. Nieuwsanalyse