Uitzendsector maakt werk van preventie

Veiligheid op de werkplaats is wettelijk gezien een zorg voor de werkgever. Uit de statistieken blijkt dat ongevallen zich het vaakst voordoen bij jonge mensen, bij mensen die een eerste werkervaring opdoen en bij mensen die voor het eerst op een nieuwe werkpost ingezet worden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het risico op ongevallen verhoudingsgewijs groter is bij uitzendkrachten dan bij permanente werknemers. Bovendien nemen werkgevers al eens de vrijheid om interimkrachten in te zetten op posten waarvoor zij initieel niet werden aangetrokken. Op die manier worden bij uitzendkrachten de risicofactoren gecumuleerd. Om hierop in te spelen ontwikkelde het Amerikaanse uitzendbedrijf Manpower een programma dat de veiligheid en bescherming van haar uitzendkrachten moet verhogen.