Uitzetting illegale werknemers betaald door werkgever

Nederlandse werkgevevers die illegalen in dienst hebben, zullen naast de boetes, fiscale aanslagen en invorderingen van de sociale dienst ook nog een rekening gepresenteerd krijgen voor de kosten die de overheid maakt om de illegaal het land uit te krijgen. Dit is de kern van een wetsvoorstel waar de Nederlandse minister van Sociale Zaken, Willem Vermeend, en de staatssecretaris van Justitie, Ella Kalsbeek, op dit moment de laatste hand aan leggen. Welke uitzettingskosten worden meegenomen in de rekening voor de werkgever waar illegalen zijn aangetroffen, is nog niet precies duidelijk. Men kan denken aan een geldbedrag voor de reis, maar ook bijvoorbeeld aan de kosten voor de eventuele politiebegeleiding die nodig is bij het uitzetten van de illegalen, stelt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.Minister Willem Vermeend heeft nu zijn pijlen gericht op de illegale arbeid in de tuinbouw. Samen met de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en de Centra voor Werk en Inkomen (de nieuwste organisatie van arbeidsbureaus) is een project opgezet dat tuinders moet helpen bij het werven voor personeel voor seizoenswerk.Pas als er in Nederland en in de rest van de Europese Unie geen werknemers te vinden zijn, kunnen tewerkstellingsvergunningen aangevraagd worden bij de arbeidsbureaus voor personeel buiten de Europese Unie. De LTO helpt werkgevers bij de administratieve papierwinkel. Een belangrijk onderdeel van het project is voorts de certificering van uitzendbureaus, zodat tuinders die deze bureaus inschakelen ervan uit kunnen gaan dat het werk legaal wordt verricht. Uit een onderzoek van de (Nederlandse) arbeidsinspectie is gebleken dat in de tuinbouw, de horeca en de bouw het meeste illegale arbeid voorkomt. De minister zal na de tuinbouw ook deze twee sectoren hard aanpakken, zo liet hij weten. BW