Uitzonderingstoestand in sommige sektoren van de sovjetekonomie

MOSKOU (afp) - President Gorbatsjov heeft gisteren in het sovjetparlement gezegd dat hij spoedig na 1 mei een dekreet zal uitvaardigen om de "uitzonderingstoestand' af te kondigen in verscheidene sektoren van de ekonomie. Gorbatsjov zei niet om welke sektoren het zou gaan. Premier Valentin Pavlov had begin deze week gepleit voor het afkondigen van de uitzonderingstoestand, met name in de sektoren transport, banken en energie.