Uitzonderlijke bonus bezorgt Texaf winst

(tijd) - Texaf, de beursgenoteerde onderneming die actief is in de Zaïrese textielsector, heeft in 1995 een groepswinst geboekt van 19,2 miljoen frank. Deze groepswinst heeft enkel betrekking op de belangrijkste Europese dochters. Vorig jaar moest Cobepa-dochter Texaf nog een geconsolideerd verlies incasseren van 36,9 miljoen frank. Het moederbedrijf Texaf NV sluit het boekjaar af met een winst van 20 miljoen frank. Deze winst is uitsluitend te danken aan een uitzonderlijke liquidatiebonus van 44,9 miljoen frank. In 1994 sloot Texaf NV het boekjaar af met een verlies van 37 miljoen frank. Texaf wijt de tegenvallende resultaten aan de zwakke Zaïrese economie. 'De inspanningen van de regering-Kengo zijn reëel geweest. Ze hebben echter geen weerslag gehad op de hervatting van de industriële activiteit', aldus een toelichting van Texaf. De raad van bestuur van Texaf heeft voorgesteld de winst van 20 miljoen frank over te dragen. Het overgedragen verlies bedraagt dan 4,3 miljoen frank.