Uitzonderlijke inkomsten redden 1993 voor Sidro

(tijd) - Het is voor de petroleumholding Sidro uit de Sofina-groep onmogelijk het resultaat over 1994 te voorspellen, zo staat in het jongste jaarverslag te lezen. Daarvoor is de beursgenoteerde maatschappij te afhankelijk van een markt waarin zich onvoorziene prijsontwikkelingen kunnen voordoen. Van één ding is het bedrijf echter zeker: een forse meerwaarde op de verkoop van zijn belang in Unie van Redding- en Sleepdienst (URS) aan Cobepa-dochter Ibel.Het werd in 1993 niet meteen het schitterendste boekjaar voor Sidro. De courante winst van de holding nam zichtbaar af en het waren de terugnames van waardeverminderingen en enkele meerwaarden bij de verkoop van participaties die het resultaat nog enigszins kwamen rechttrekken. De holding boekte over 1993 een groepswinst van 178,3 miljoen fr., wat 19 miljoen fr. minder is dan de 197,3 miljoen die voor het boekjaar 1992 werden opgetekend. De maatschappelijke rekeningen toonden een nettowinst van 196 miljoen fr. Sidro keert een nettodividend van 80 fr. per aandeel uit, wat precies even veel is als vorig jaar.