Umberto Eco en de oorlogstaal in het zakenleven

"Zakenlui zijn de echte krijgers van onze tijd, belangrijker dan de generaals'