Umicore snoeit66 jobs in Overpelt

(tijd/belga) - De Belgische producent van non-ferrometalen Umicore verlaagt de productiecapaciteit voor zink in de fabriek in Overpelt met 30.000 ton op een jaarproductie van 350.000 ton. Deze maatregel bedreigt 66,5 voltijdse jobs. De onderneming zal met de vakbonden over een sociaal plan onderhandelen. Umicore verantwoordt de sluiting door de lage zinkprijzen. Het bedrijf zegt dat de zinkprijs door het overaanbod niet herstelt.De directie lichtte het plan gisteren toe op de ondernemingsraad in Overpelt. De vermindering van de productie heeft een weerslag op 66,5 voltijdse banen. De productie van zinkbekers voor de aanmaak van batterijen wordt stopgezet. In deze afdeling werken 29 arbeiders en 5 bedienden. Voor de thermische raffinage, waar zinkpoeders voor batterijen worden geproduceerd, wordt overgeschakeld van twee naar een productiekolom. Volgens de directie maakt een nieuw procédé de tweede kolom overbodig. Omdat Umicore deze afdeling eigen producten gaat bevoorraden, daalt de productie hierdoor eveneens. In deze afdeling werken 17 arbeiders, 1 bediende en 1 kaderlid. Buiten deze twee afdelingen sneuvelen eveneens jobs in de ondersteunende diensten zoals de personeelsdienst, de medische dienst en het laboratorium. Er werken 410 mensen bij Umicore in Overpelt.Umicore meldt in een mededeling dat de werkgelegenheid van medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur maximaal zal gevrijwaard worden door de toepassing van diverse maatregelen. De directie wil de personeelsvermindering doorvoeren via de stopzetting van tijdelijke contracten, arbeidsherverdelende maatregelen zoals tijdskrediet en loopbaanvermindering, loopbaanheroriëntering, outplacement en herplaatsing of omscholing. De onderhandelingen met de bonden gaan eerstdaags van start.