Unerg: nettodividend van 166 fr.

BRUSSEL (tijd) - De raad van bestuur van Unerg zal aan de algemene vergadering van 9 mei voorstellen aan de gewone aandelen een nettodividend van 166 frank uit te keren, tegenover 160 fr. voor het boekjaar 1988. Blijkens een mededeling van Unerg zal aan de FV1- en FV2-aandelen een nettodividend van respektievelijk 177,06 en 170,66 fr. toegekend worden.