Unibra: voorzichtig dividend

(tijd) - De holding Unibra zag haar te bestemmen winst het voorbije boekjaar fors de hoogte ingaan van 1,9 miljoen frank naar 60 miljoen frank. De afschrijvingen dalen van 6,9 naar 4,2 miljoen. Toch stelt de groep een lager dividend voor. Een grotere winstreserving moet het mogelijk maken de risico's op Afrikaanse activa beter op te vangen.