Unice steunt statuut Europese vennootschap

(tijd) - De Europese patoonsorganizatie Unice steunt het voorstel van de EG-kommissie om voor de koöperatieven, associaties en mutualiteiten een Europees statuut te voorzien. Volgens Unice kan dergelijk statuut een handig middel zijn om de grensoverschrijdende aktiviteiten beter te organizeren. Het kommissievoorstel is echter te zeer een kopie van het regime van de Europese NV en riskeert daardoor ekonomisch totaal oninteressant te worden voor de betrokken aktoren. Ook mogen volgens Unice geen twaalf verschillende statuten naast elkaar blijven bestaan. De patroons zijn voorts hevig gekant tegen het aanpassen of uitbreiden van de bestaande wetgeving inzake participatie van werknemers.