Advertentie
Advertentie

Unice trekt klimaatbeleid EU in twijfel

(tijd) - De Europese werkgeversfederatie Unice vraagt dat de EU het klimaatbeleid bijstuurt. In een brief aan de Ierse minister van Leefmilieu, Martin Cullen, zegt Unice ook dat een debat over de verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen na 2010 voorbarig is, zolang het Kyotoprotocol nog niet in werking is getreden. Ierland zit momenteel de EU-ministerraden voor.