UNICE voelt niets voor Europese bronheffing

BRUSSEL (tijd) - De Europese patroonsorganizatie UNICE maant de EU-ministers van financiën, die morgen in Brussel bijeenkomen, tot de grootste voorzichtigheid aan bij de behandeling van de voorstellen tot harmonizering van de belastingen op de spaarinkomsten in de Europese Unie.In een mededeling zegt Zygmunt Tyszkiewicz, sekretaris-generaal van UNICE, dat een dergelijke maatregel de aantrekkingskracht van Europa als beleggingsplaats niet in het gedrang mag brengen. Een belangrijke kapitaalinvoer is immers van levensbelang voor de ekonomische relance in Europa. Voorstellen inzake de toenadering tussen de nationale stelsels tot belasting van spaarinkomsten, mogen volgens UNICE de geldschieters in geen geval nieuwe verplichtingen opleggen en evenmin eisen dat ze de fiskus een ongerechtvaardigd aantal bijkomende inlichtingen bezorgen. Dergelijke voorstellen moeten volgens UNICE eveneens rekening houden met het bestaan van fiskale paradijzen en met de grote financiële wereldmarkten.