Advertentie
Advertentie

Unice vraagt EU klimaatstrategie over andere boeg te gooien

(tijd) - De Europese werkgeversfederatie Unice is gekant tegen een eenzijdige toepassing door Europa van het klimaatprotocol van Kyoto. Unice vraagt een grondige bijsturing en doorlichting van de Europese klimaatstrategie. Daarbij moet de concurrentiekracht van de Europese ondernemingen centraal staan.