Unie van Kredietmakelaars niet akkoord met kritiek Waalse zustervereniging

De verklaring die dinsdag jl. door de Waalse kredietmakelaarsvereniging Association professionelle de courtiers en crédit (APCC) werd afgelegd inzake betalingsmoeilijkheden van hypotekaire ontleners en vermeende minder fraaie praktijken van hypoteekmaatschappijen heeft voor nogal wat opschudding gezorgd in financiële middens. De Vlaamse Unie van Kredietmakelaars (UKM), die overigens helemaal geen banden heeft met de APCC, onderschrijft de door de APCC geuite kritiek niet en betwist ook de geciteerde cijfers met betrekking tot het aantal wanbetalers. Die percentages stemmen althans wat Vlaanderen betreft, helemaal niet overeen met de werkelijkheid, zo stelt woordvoerder Briffoz van UKM. Bovendien moet gesteld dat bijzonder weinig statistisch materiaal voorhanden is over de hypotekaire kredietsektor en de wanbetalingen.