Unieke tentoonstelling te Brussel

(Van onze medewerker) (tijd) - De Generale Bank was gelukkig geïnspireerd toen ze besliste een expositie op te zetten gewijd aan Zuidnederlandse pronkmeubelen van de 16de tot de 18de eeuw. Hoewel deze meubelen op de kunstmarkt gegeerde objekten zijn en tal van eksemplaren behoren tot de parade- stukken van vele musea, is het verwonderlijk te moeten vaststellen dat ze tot nog toe slechts sporadisch werden bestudeerd en zelfs hier te lande nooit het voorwerp uitmaakten van een tentoonstelling.