Advertentie
Advertentie

Uniforme facturatieregels in EU vanaf 2004

De beslissing van de Europese ministerraad om tegen 2004 uniforme facturatieregels op te leggen in de hele Europese Unie, lokt uiteenlopende reacties uit, met name over de vele afwijkingsmogelijkheden waarover lidstaten nog zullen beschikken. Tegen die datum moeten alle lidstaten ook elektronische facturatie toestaan. Die regeling lokt eveneens kritiek uit omdat ze technologisch te stroef is.Kris Barrezeele