Advertentie
Advertentie

Uniforme regeling voor alle nieuwe verticaledistributieovereenkomsten vanaf 1 juni 2000

De nieuwe Europese verordening inzake de verticale distributieovereenkomsten die op 22 december 1999 in het Publicatieblad van de Europese Unie werd gepubliceerd en op 1 juni 2000 in werking treedt, heeft als grote voordeel dat alle verticale distributieovereenkomsten nu onderworpen zijn aan één enkele reglementering. De verordening zal van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten. Voor de contracten die op 1 januari 2000 reeds bestonden, geldt de verordening vanaf 31 december 2001.