Uniforme regels verrekening obligaties

(tijd) - Via twee ministeriële besluiten wordt een uniforme verrekening van overheidsobligaties opgelegd. Konkreet betekent dat de vereffening van de effekten op de zevende kalenderdag moet gebeuren. Deze bepalingen, die al gebruikelijk zijn op de buitenbeursmarkt, zullen nu ook gelden voor de transakties op de beurs. De Beurskommissie, of een speciale kommissie, moet waken over de toepassing ervan. Bij niet-naleving worden er boetes opgelegd, maar er is een overgangsperiode tot 31 december 1992 voorzien.