Unilever verkoopt Britse veevoederbelangen

(tijd) - Het Brits-Nederlandse concern Unilever heeft overeenstemming bereikt met Harrisons & Crosfield Plc over de verkoop van zijn veevoederaktiviteiten in Engeland. Harrisons & Crosfield zal de aandelen van BOCM-Silcock Ltd en Unitrition International Ltd verwerven voor een bedrag van 67 miljoen pond sterling. De transaktie, die afhangt van goedkeuring van de autoriteiten, zal geschieden in kontanten. De genoemde bedrijven hadden in 1991 een omzet van 300 miljoen pond, een winst vóór belasting van 5,1 miljoen pond en een nettoboekwaardevan 85 miljoen pond. De verkoop van de twee bedrijven maakt deel uit van het aangekondigde voornemen van Unilever om zich terug te trekken uit de agrosektor, in het kader van eenstrategische terugplooiing op zijn kernaktiviteit, zijnde konsumentenprodukten. Hiervoorwerd een provisie getroffen ten laste van de resultaten over 1991.