Advertentie
Advertentie

Union Minière bestudeert verdere koncentrering zinkbelangen

(tijd) - "De Generale is via haar diverse dochtervennootschappen, waaronder MHO, de eerste zinkproducent van de wereld. Die dochtervennootschappen handelen op diverse vlakken als onafhankelijke ondernemingen. Er werd dus besloten een studie aan te vatten onder alle betrokken partijen, om de wenselijkheid te evalueren van een toenadering van de diverse belangen van de Generale op het vlak van zink. Het doel is natuurlijk de zinkproducerende ondernemingen uit de non-ferrogroep een zo gunstig mogelijke positie te verschaffen tegenover de konkurrenten'. MHO-voorzitter, Pierre Pluys, kondigde daarmee gisteren op de algemene vergadering van aandeelhouders van MHO een mogelijk omvangrijke herschikking in de non-ferrosektor aan, die later dit jaar reeds zou kunnen doorgevoerd worden.