Uniprabel: ANHYP overtreedt wet verbruikskrediet

(tijd) - Spaarbank ANHYP wil dat haar agenten die erkend werden als kredietmakelaar aan die erkenning verzaken en terug gewoon kredietagent worden, waardoor ze nog slechts voor één instelling, met name ANHYP verbruikskredieten mogen verkopen. De federatie van verzekeringsmakelaars Uniprabel vindt deze exclusiviteitseis van ANHYP onaanvaardbaar en heeft officieel protest aangetekend bij minister van ekonomische zaken Wathelet.